Från valberedningen

31 januari, 2021 av Marcus Hedin

Kära kårmedlemmar,

Vi står inför en utmaning. Kårstyrelsen består idag av fem ledamöter, men efter nästa kårstämma, som är i mars 2021, kommer flera poster vara vakanta. Vi söker främst intresserade av posterna sekreterare, ordförande och övriga ledamöter. En scoutkår är en ideell organisation som bygger på att medlemmarnas föräldrar frivilligt engagerar sig i kårens aktiviteter och framförallt dess styrelse. 

Utan en komplett styrelse så kommer vi inte att kunna fortsätta med de aktiviteter som vi idag erbjuder. 

Vi i valberedningen vädjar därför till alla medlemmar i kåren och ber er medlemmar som är intresserade av att gå med i styrelsen att kontakta oss i valberedningen. Om ni är intresserade får ni också gärna komma på nästa styrelsemöte, som är den 18/2 kl 19:00 på Google Meet (meet.google.com/muj-ptco-aha), och bekanta er med styrelsens arbete och övriga ledamöter. Scoutkåren erbjuder även utbildning för nya styrelseledamöter.

 

Med vänliga hälsningar

Segeltorps scoutkårs valberedning

 

Kontakta oss gärna:

valberedning@segeltorpscout.se